+46 (‭0)70-950 00 50‬

Villkor Svenska DJ-Skolan

Vita Hatten AB

1. BOKNING

 • Bokning sker via www.svenskadjskolan.se hemsida. Varje enskild elev måste göra en egen anmälan.
 • Eleven är skyldig att se till att informationen som lämnas vid bokning är korrekt.
 • Eleven är skyldig att meddela Vita Hatten AB omgående, eventuella ändringar av namn, adress, e-mejladress, telefonnummer, passnummer, allergier eller andra uppgifter av betydelse.
 • När eleven gjort sin bokning är det en bekräftelse på att resenären läst och godkänt Vita Hatten AB’s resevillkor.

2. BETALNING

 • Betalningen delbetalas i steg enligt anvisningar under rubriken pris & betalning på hemsidan.
 • Enligt distansavtalslagen har du som elev 14 dagars ångersrätt från och med anmälningsdatumet därefter är bokningen bindande.
 • Om du har valt att delbetala med Svea Ekonomi AB så är din anmälan bunden två veckor efter anmälan trots att du inte har hunnit betala någon första delbetalning.
 • Om betalning uteblir eller kommer in försent enligt faktura kan Vita Hatten AB / Svenska DJ-Skolan inte garantera plats.
 • Om du väljer att avboka efter 14 dagar återbetalas inga förbetalda avgifter. Detta gäller även om du har valt att delbetala med Svea Ekonomi AB trots att du inte har hunnit göra någon inbetalning ännu.

 • Du hittar mer information om delbetalning och Svea Ekonomis villkor här https://www.svenskadjskolan.se/delbetala/

3. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

Om du vill teckna avbeställningsskydd så måste du kontakta Svenska DJ-Skolan innan anmälan. Om du har tecknat avbeställningsskydd vid anmälan och blir sjuk kan du avboka mot uppvisande av giltligt sjukintyg senast utresedatumet. Skyddet måste bokas vid anmälan och kan inte bokas på i efterhand.

Vid avbokning med läkarintyg återfås alla inbetalda avgifter bortsett från anmälningsavgiften och kostnaden för avbeställningsskyddet. En  avbokning måste skriftligen ske via mail till info@svenskadjskolan.se

                LÄKARINTYG SKA INNEHÅLLA

 • Läkarens uttryckliga avrådan att delta i avtalat researrangemang.
 • Dag för första behandling/undersökning,
 • Datum för eventuell behandling/undersökning som ligger till grund för läkarens avrådande att resa.

Vid avbeställning mot uppvisande av korrekt läkarintyg får resenären tillbaka alla inbetalda avgifter förutom anmälningsavgiften och kostnaden för avbeställningsskyddet.

4. REKLAMATIONER

 Eventuella klagomål skall framföras till Vita Hatten ABs personal på plats. Om inte rättelse erhållits på plats, skall resenären skriftligen framföra klagomål till Vita Hatten AB senast 30 dagar efter avslutad kurs.

5. ELEVENS ANSVAR UNDER RESA

 • Eleven är skyldig att följa svenska och lokala lagar. Eleven är också skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av kursledare eller av annan person som arrangören anlitar.
 • Eleven är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och för transporter, hotell etc. och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om eleven på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan några skyldigheter gentemot resenären.
 • Eleven ansvarar för den skada som denna vållar arrangören genom försummelse, såsom att inte följa lämnade anvisningar eller föreskrifter. Det åligger eleven att ersätta den skada gentemot någon av Vita Hatten AB´s samarbetspartners eller guider.

6. FÖRBEHÅLL OCH ÄNDRINGAR

 • Vita Hatten AB förbehåller sig rätten att vidta ändringar av uppgifter på hemsidan eller broschyr. Kursdatumen kan komma att ändras någon dag beroende på tidtabellen och tillgängligheten för kurslokaler, storhelger eller flygbolagen.
 • Förändringar i de preliminära ut- och hemresetiderna berättigar inte eleven till ersättningsresa, skadestånd, prisavdrag eller annan kompensation.
 • Vita Hatten AB förbehåller sig rätten att, ifall hotellet som först angivits är fullbokat, boka in eleven på annat hotell av liknande kvalitet. Skulle relevanta myndigheter avråda en avresa till ett aktuellt land har eleven rätt att senarelägga sin avresa eller byta destination, dock ej att avboka och få pengarna tillbaka.
 • Vita Hatten AB förbehåller sig rätten att ändra eller ställa in en kurs. Under dessa omständigheter försöker vi erbjuda annat kursdatum, annars återbetalas 100% av redan inbetalda avgifter.
 • Vita Hatten AB förbehåller sig rätten att ändra avtalsvillkoren som gäller för resan.
 • Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Vita Hatten AB har rätt att frånträda avtalet om det efter att avtalet blivit bindande mellan parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar katastrof, krigshandling, terroristdåd, generalstrejk eller annan liknande händelse.

7. FOTO-, LJUD OCH FILMMATERIAL

 • Genom att acceptera Vita Hatten AB´s resevillkor godkänner resenären att Vita Hatten AB får använda fotografi-, film- och ljudmaterial som skapats av Vita Hatten AB, Guider eller samarbetspartners utan att särskilt ytterligare tillstånd inhämtats från resenären.

8. TVISTLÖSNING

 • Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av allmän domstol i Sverige.

Gå tillbaka till kassan