PROV & DIPLOM

SVENSKA DJ-SKOLANS DIPLOM

Tillsammans med vår expertis, vägledning och dina kunskaper avslutas kursen med de slutliga proven
sista dagen i sista veckan.

Provet består av tre delar – ett teoretiskt prov, ett praktiskt prov och en uppspelning på nattklubb –
och lägger grunden för ditt diplom som du får efter avslutad utbilding.

Teoretiskt prov

Det teoretiska provet är ett skriftligt prov. Du ska nu ha kännedom om allt som berör en DJ såsom
musik- och mixtekniker samt kunskap om utrustningen. Se kursplan.

Praktiskt prov

På det praktiska provet får du ett antal mixar att göra. Vi tittar på hur du arbetar bakom spelarna och
bedömer din teknik.

Uppspelning

Sista fredagen på kursen kommer alla elever att få göra en uppspelning på en kokande nattklubb.
Där kommer vi bedöma dina låtval, mixtekniker och kontakt med din publik.

Avslutningsmiddag

Sista kvällen samlas vi för avslutningsmiddagen! Ni bjuds på en härlig middag inkl. dryck.

Diplom

Efter kursens slut får du Svenska DJ-Skolans gångbara diplom. Diplomet är underskrivet av din huvudlärare
och av skolans representant och kan användas som referens vid arbetsansökan. Med ditt diplom från 
Svenska DJ-Skolan kan du nu söka jobb som DJ.